ЕМОЦИОНАЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ

ЗАГЛАВИЕ
Социология на емоциите: Основни теоретични подходи
Исторически изследвания на Аз-а и емоциите
Емоции, идентичност, литература и национална митология: многопосочност на връзките
Емоциите във възрожденската поезия: експлицитна и имплицитна публичност
По бреговете на Дунава
Гняв и радост около един политически принцип, или как българите преживяваха установяването на ранните им държавни граници
Преводът като огледало на отношението спрямо националната идентичност и другостта в България и Франция
Социална идентичност и социално действие в Уелс: ролята на груповите емоции
Емоционално съдържание и политика на национална идентичност
Употреба на емоциите: поглед върху българските текстове до средата на ХІХ век
Драмат(ург)ичните страсти и Българското средновековие
Emotional Energy of contemporary Bulgarian Identity
Религия и национална идентичност – една изчезваща връзка?
Между гордостта и срама
Значението на емоциите в българския исторически филм
Образование по история и емоции
Места на паметта: дебатите и митовете
Изобретени емоции и практически разум
Изобретени емоции и практически разум
Отново за пропускливостта на стената между идентичностите
Емоционални употреби на миналото: Възраждането като Златен век
Предателството на Юда като фигура на паметта
Емоционални реакции на Българския въпрос: случаят с гръцката Йерусалимска патриаршия
Размисли за българските места на паметта
Места на памет: България и Сърбия
Травма и юначество
Великден в Александрия
Приказката на Пинелопи Делта и тайните на македонската борба
Представи за своето: Образът на Европа в турските учебници